วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

เฉลยแล้ว คราบสีขาวๆบนองุ่น อันตรายหรือไม่ พร้อมแนะวิธีล้างที่ถูกต้อง

04 พ.ย. 2023
32

เฉลยแล้ว คราบสีขาวๆบนองุ่น อันตรายหรือไม่ พร้อมแนะวิธีล้างที่ถูกต้อง

เฉลยแล้ว คราบสีขาวๆบนองุ่น อันตรายหรือไม่ พร้อมแนะวิธีล้างที่ถูกต้อง

คราบสีขาวๆ ที่ปรากฏบนเปลือกองุ่น เป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวองุ่น แม้ว่าจะดูไม่น่ารังเกียจ แต่คราบสีขาวนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณภาพขององุ่นลดลง ดังนั้นจึงควรเอาใจใส่ล้างออกให้หมด

สาเหตุของการเกิดคราบสีขาวบนองุ่น

คราบสีขาวบนองุ่นเกิดจากราที่ชื่อว่า Uncinula necator ซึ่งเป็นราที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติบนใบและผลองุ่น ราชนิดนี้จะปล่อยสารพิษออกมาทําให้ใบและผลองุ่นเกิดอาการเป็นคราบสีขาว ซึ่งเรียกว่า powdery mildew หรือ downy mildew

ปัจจัยที่ทําให้รานี้แพร่กระจายและทําลายองุ่น ได้แก่

– สภาพอากาศที่มีความชื้นสูง
– อุณหภูมิต่ําในช่วงกลางคืน
– การระบายอากาศที่ไม่ดีระหว่างต้นองุ่น
– การดูแลรักษาไม่ทั่วถึง

ผลกระทบจากคราบสีขาวบนองุ่น

เมื่อองุ่นถูกราทําลาย จะส่งผลเสียหายต่อต้นองุ่นและคุณภาพขององุ่น ดังนี้

– ใบองุ่นเปลี่ยนสี มีจุดด่าง และร่วงโรยเร็วกว่าปกติ
– องุ่นมีขนาดเล็กลง เนื้อเยิ้ม รสชาติหวานน้อยลง
– ปริมาณผลผลิตต่อต้นลดลง
– องุ่นเน่าเสียเร็ว ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน

วิธีการป้องกันและกําจัดคราบสีขาวบนองุ่น

1. ตัดแต่งกิ่งและใบให้อากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดส่องถึง เพื่อลดความชื้น

2. พ่นสารป้องกันกําจัดเชื้อรา เช่น โพแทสเซียมไบคาร์บอเนต, โซเดียมไบคาร์บอเนต, กํามะถัน เป็นต้น

3. หลีกเลี่ยงการรดน้ําทิ้งค้างบนใบและผลองุ่น เพราะจะทําให้เกิดความชื้นสูง

4. ตัดแต่งใบและผลองุ่นที่มีคราบสีขาวออก เผาทําลายเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

5. ใช้น้ําส้มสายชูผสมน้ําในอัตราส่วน 1:10 เช็ดทําความสะอาดองุ่นเป็นประจํา จะช่วยกําจัดเชื้อราได้

ด้วยวิธีการดูแลรักษาที่ถูกต้อง ก็จะช่วยป้องกันกําจัดคราบสีขาวบนองุ่นได้ ทําให้ได้ผลผลิตองุ่นที่มีคุณภาพและเก็บรักษาไว้บริโภคได้นานขึ้น